КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ СИНОНИМ, ОМОНИМ, АНТОНИМ СӨЗДӨРҮ        

Добавил | 02.08.2017
1. Синонимдер.
2. Омонимдер.
3. Антонимдер.

 

Рефератты көчүрүү