КЫРГЫЗ ОРФОГРАФИЯСЫ ЖАНА ОРФОЭПИЯСЫ        

Добавил | 02.08.2017
1. Орфография. Кыргыз  орфографиясынын принциптери.
2. Орфоэпия. Азыркы кыргыз орфоэпиясынын негизги эрежелери.

 

Рефератты көчүрүү