КЫРГЫЗ ЛЕКСИКАСЫНЫН ТАРЫХЫЙ ЖАКТАН КАЛЫПТАНЫШЫ        

Добавил | 02.08.2017
1.  Кыргыз тилинин төл лексикасы.
2.  Кыргыз тилине сырттан кирген сөздөр.

 

Рефератты көчүрүү