КЫРГЫЗ ЛЕКСИКАСЫНЫН КОЛДОНУЛУШ ЧӨЙРӨСҮНӨ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ (ДИАЛЕКТИЗМ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ТЕРМИНДЕР).        

Добавил | 02.08.2017
1. Диалектизмдер.
2. Профессионализмдер.
3. Терминдер.
4. Жаргондук – арготикалык сөздөр.

 

Рефератты көчүрүү