КЫЗМАТЧЫ СӨЗ ТҮРКҮМДӨР      

Добавил | 02.08.2017
1.  Байламталар.
2.  Бөлүкчөлөр.
3.  Жандоочтор.
4.  Модалдык сөздөр.

 

Рефератты көчүрүү