КЕПТИН ФОНЕТИКАЛЫК ЖАКТАН БӨЛҮНҮШҮ      

Добавил | 02.08.2017
1. Муун, анын типтери жана түрлөрү.
2. Басым. Кыргыз тилиндеги басымдын орду.
3. Ташымал. Ташымалдоонун эрежелери.

 

Рефератты көчүрүү