КЕП АГЫМЫНДАГЫ ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР      

Добавил | 02.08.2017
1.  Сингармонизм (үндөшүү) закону.
2.  Ассимиляция жана диссимиляция.
3.  Фонетикалык башка процесстер.

 

Рефератты көчүрүү