ЗАТ АТООЧ      

Добавил | 02.08.2017
1.  Зат атооч сөз түркүмү жөнүндө жалпы түшүнүк.
2.  Зат атоочтун грамматикалык категориялары.
3.  Зат атоочтун түзүлүшү жана жасалышы

 

Рефератты көчүрүү