ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДҮН СИНТАКСИСИ    

Добавил | 02.08.2017
1.  Жөнөкөй сүйлөм жөнүндө жалпы түшүнүк.
2.  Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр.
3.  Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр.

 

Рефератты көчүрүү