ГРАФИКА

Добавил | 02.08.2017
1. Жазуу жөнүндө жалпы түшүнүк.
2. Кыргыз жазуусунун тарыхынан.
3. Азыркы кыргыз алфавити.

 

Рефератты көчүрүү