ГРАММАТИКАЛЫК ЖАКТАН СҮЙЛӨМГӨ МҮЧӨ БОЛО АЛБАГАН СӨЗДӨР

Добавил | 02.08.2017
1.  Каратма сөздөр.
2.  Киринди сөздөр.
3.  Сырдык сөздөр.

 

Рефератты көчүрүү