АТ АТООЧ

Добавил | 02.08.2017
1.  Ат атооч сөз түркүмү боюнча жалпы маалымат.
2.  Ат атоочтун маанилик топторго бөлүнүшү.
3.  Ат атоочтун жөндөлүшү.
4.  Ат атоочтун түзүлүшү.

 

Рефератты көчүрүү