Мугалимдин шпаргалкасы

Добавил | 02.08.2017

Бул мугалимди баардыгы эле сыйлачу эмес. Сабактары эриктирме, жадатма болбогону менен мугалимдин «душмандарынын» сыйлабаганга шылтоосу бар эле. Ал шылтоо — мугалим ар бир сабагында кафедрага барак коюп алып,  сабактын жүрүшүндө тез-тезден очкисин кийе калып «шпаргалкасын» карап, кайра сабагын улантчу.

— Баракты карап ар бир адам сабак өтө алат, — деп айрымдары тыңсынса, айрымдары
— Мугалим болгондон кийин барагы жок эле бербейби сабагын, экзамендеги студенттей болбой — дешип жаман көрүшөт эле.

Бирок, бир жолу, сабактын ортосунда эшик такылдап калды да мугалим сыртты көздөй жөнөдү. Учурдан пайдаланып студенттердин эң  шамдагайы кафедрадагы баракты ала коюп окуюн деди эле…, бирок таңыркап карап калды… Качан ал баракты баардыгына көргөзгөн учурда студенттер бир саамга таң калыштуу туруп калышат. Себеби, ал  тап-таза актай барак эле.