«Силерде боор барбы?»

Добавил | 02.08.2017
Досум айтып берген окуя. Алардын университетинде чооң аудиториялар бар. Ал жерде парталар тепкич-тепкич болуп көтөрүлүп, аягы парталар бийик жерде болуп калат. Мындай аудиторияларда эки эшик жайгашкан, бири алдында — жапыз жеринде, экинчиси артында — бийик жеринде, жана бул эшиктер эки башка кабатка чыгат.
Бир күнү лекция убагында бир студент эң артта уктап жаткан. Ошол убакта мугалимдин боору түгөнүп калып, уктап жаткан студентти чакырып боор сурап келүүгө жөнөтөт. Уйкулуу студент арткы эшиктен чыгып боор таап келүүгө кетет.  5 мүнөттөн кийин ошол эле уйкусураган студент алдынкы эшикти ачып «Силерде боор барбы?» деп сурап коёт. «Жок» деген жоопту угуп эшикти жаап кайра кетет. Бир аздан соң, ал студент мунусунда арткы эшик менен кирип «Боор сурасам жок деп коюшту» деп кайра жатып алса болобу. Мугалим шок !!!