ТАРЫХЫЙ ЫРЛАР

Добавил | 03.08.2017
Тарыхый ырлардын эң башкы темасы эл-жерди коргоо болуп эсептелет. Башкы каарман эл башына түшкөн кыйынчылыкты жан дүйнөсү менен кабыл алып «эр жигит эл четинде, жоо бетинде» деген адамдык милдетин абийирдүүлүк менен аткарат. Тарыхый ырларда мамлекеттин тарыхы чагылдырылып, ошол тарыхый окуяларга карата болгон элдин көз карашы берилет. Тарыхый адамдарга арналган ырларда ошол мезгилде болуп өткөн орчундуу окуялар, ошол тарыхый окуяга түздөн-түз аралашып, негизги орунду ээлеген адамдын кандайча байланышы бардыгы б. а. кылган кызматы айтылган.

 

Рефератты көчүрүү