ЖАҢЫЛМАЧТАР

Добавил | 03.08.2017
Жаңылмачтар, табышмак сыяктуу эле кыргыз фольклорунун байыркы жанрларынын бирине кирет. Өзгөчө балдар үчүн кызыктуу, элдин катмарына кеңири тараган, формасы кыска, мазмундуу чакан ыр түрүндөгү жанр.

 

Рефератты көчүрүү