ОКУУ ПРОЦЕССИНИН НЕГИЗГИ МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Добавил | 07.08.2017
1.   Окуу процессинин аныктамасы жана маңызы

2.    Окуу процессинин түзүлүшү

3.    Окуу процессинин деңгээлдери

 

Рефератты көчүрүү