ТАРБИЯЛООНУН ЖАЛПЫ МАКСАТЫ

Добавил | 07.08.2017
  1.  Тарбиялоонун максатын аныктоочу факторлор
  2.  Тарбиялоонун максатынын коомдук багыттуулугу
  3. Тарбиялоонун максаттарын аныктоонун багыттары

 

Рефератты көчүрүү