НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Добавил | 25.07.2017
Насирдин Байтемировдун чыгармачылык шыгынын ойгонушуна өбөлгө болгонбиринчи нерсе бала чагындагы энесинен уккан жомоктору жана КалмырзаЖаманкулОсмонкул өңдүү атактуу ырчылардын ырлары болсоошол  таасирлерденжазуучунун «Жомоктор» аттуу биринчи китеби жаралган), экинчи чоң фактор турмуш чындыгы болгон.

Рефератты көчүрүү