УКУК ТҮШҮНҮГҮ. УКУК ЖАНА АДЕП-АХЛАК

Добавил | 08.08.2017
Коомдук ченемдер.

Укук деген эмне?
Укук жана адеп-ахлак.

 

Рефератты көчүрүү