БАШКА ТИЛДЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨРДҮН ӨЗДӨШТҮРҮЛҮШҮ

Добавил | 05.09.2017

Октябрь революциясынан кийин кыргыз тили орус тилинин эсебинен өз
лексикасын байытып, анын артынан фонетикасы акырындап прогресске бара
жаткандыгы басмада белгиленип келе жатат.
Тилдеги жаңылыктар ар дайым эскинин жок болушун күтүп турбайт.

 

Рефератты көчүрүү