ЖАМБЫ

Добавил | 07.09.2017

«Алты миң жамбы, миң кундуз,
Алым алып турганы» («Манас»).

Бул — элдик зергерчиликте колдонулуучу уютулган накта күмүш. Жамбы илгери соода- сатыкта ар кандай салмакта уютулуп, кадимки акча катары наркка өткөн. Ал «тай туяк жамбы», «бөйрөк жамбы», «төө көз жамбы», «уй көз жамбы», «чүчпара жамбы», «шаңшур жамбы» деп көлөмүнө жана түспөлүнө карата бир нечеге бөлүнгөн. Жамбыны темир бетине жалатып, ага оюм түшүрүүдө гана баркы-наркы артылган.

Илгери табигый алтын-күмүш да «жамбы» деген. Жалаң жамбы урунууга анча нап бербей, бара-бара жешилип, жоюлуп, жок болуп кетет. Ошондуктан, аны зергерлер «тёмирдин боегу» дейт да, темир бетине жалатышуу аркылуу баасын көтөрүшөт.