ИНТЕЛЛИГЕБЕЛДҮҮ

Добавил | 10.09.2017

ИНТЕЛЛИГЕБЕЛДҮҮ (лат. intel-ligibilis — түшүнүлгөн, ойлонулган, ойдогу) — И. дүйнөгө таандык нерселерди интеллекттин же акыл-эстин жардамы аркасында гана түшүнүү; И. Канттын пикири б-ча И-лүк деп сезимдер аркылуу эмес, акыл-эс м-н гана түшүнүүгө мүмкүн болгон нерселер. И. дүйнө деп рухий чындыкты чагылдырган идеялардын, идеалдардын, образдардын ж-а түшүнүктөрдүн дүйнөсү айтылат. И. Канттын философиясында нукура акыл (чистый разум) И. дүйнөгө жаратылыштын кубулушу болуп эсептелген физикалык нерселерди киргизбейт; ал эми тажрыйбалык акыл-эс (практический разум) адамдын жүрүм-турумунун негизин түзгөн идеалдуулуктардын баарын И. дүйнөгө киргизет.