ИНТЕРНАЛИЗМ

Добавил | 10.09.2017

ИНТЕРНАЛИЗМ (лат. internus — ички) — социологияда, педагогикада ж-а культурологияда индивид же адамдар тобу тарабынан коомдук баалуулуктарды, нормаларды, жоболорду, стереотиптерди өздөштүрүү процессин белгилөө үчүн пайдаланылган түшүнүк. Индивидге же адамдар тобунан сырткары жашаган нормалар ж-а эрежелер интернилизациялоонун жардамы аркасында жүрүм-турумдун ички регуляторлоруна же жөнгө салгычтарына айланышат. Интернализациялоонун механизмдери өтө татаал ж-а азырынча алар толук тастыктала элек. Ошондой болсо да аталган механизмдерди илимий изилдөөгө тартуу аркылуу тарбия иштерин бир кыйла оптимадалштырууга болот.