ТАНДООНУН АКСИОМАСЫ

Добавил | 11.09.2017

ТАНДООНУН АКСИОМАСЫ — көптүктөр теориясынын аксиомасы төмөнкүчө түзүлөт. Эгер Т. көптүгүнүн элементтери болуп кесилишпеген бош эмес С. көптүгү эсептелсе, анда С ж-а Т көптүгүнүн ар биринен жок дегенде бир элементтен турган бир көптүк бар болот. мис., Каң м-н С. Укан бир кыйла кыскача аныктама беришет. Эгер кесилишпеген С. көптүгү (совокупность) бирикмеси берилсе, ар бир чогулган көптүктөн бирден элементти тандап алып Z көптүгүн түзсө болот. Азиялык жол м-н өнүгүү байыркы адамдардын коомунун ж-а таптык коомдун тарабында узак эволюциясынын натыйжасында пайда болгон мамлекет тарабынан бириктирилген жер ээлөөчүлүк коомдун өзүнчө бир системасын элестетет. Бул коом, жалпы жер ээлөөчүлүк, коллективдик эмгек ж-а коомдун мүчөлөрүнүн арасындагы тыгыз байланыш сыяктуу алгачкы коммунисттик түзүлүштөрдү сактап калган. Азиялык өлкөлөрдүн коомдук экономикалык түзүлүш тереңдетилип берилген мүнөздөмөсү алгачкы жолу К. Маркс тарабынан 1853-жылы Ф. Энгельске жазган каттарында ж-а макалаларында берилген. К. Маркстын окуусу алгачкы общиналык коомдон баштап кул элөөчүлүк түзүлүшкө чейинки коомду бүткүл дүйнөлүк тарыхты курчап турган доордун негизги өнүгүүсүнүн кадамдарынын бири коомдук-экономикалык формациялары ж-дө. Европалык колонизация ж-а капитализмдин жайылышы анын кулашына алып келди.