ӨЛҮМ

Добавил | 11.09.2017

ӨЛҮМ — организмдеги тиричиликтин токтолушу. Ал жашоонун негизин түзгөн белоктордун ажыроосуна байланышат. Кайсы гана организм болбосун, ал өзүнүн жашоосун Ө. м-н аяктайт. Өзүн жараткан себептерге байланыштуу өлүм табигый (физиолог) ж-а мезгилсиз (патологиялык) бөлүп бөлүнөт. Табигый Ө. организмдин картайышынан, ал эми мезгилсиз Ө. ар түрдүү оорулардан, түрдүү кырсыктардан, же өзүн-өзү Ө-гө кыюудан болот. Адам м-н жаныбарлардын Ө-ү дем алуу ж-а кан айлануу процессинин токтолушу м-н байланышкан. Ошондой эле Ө-дүн клиникалык ж-а биологиялык түрлөрү бар. Клиникалык Ө-дө жашоону калыбына келтирүүгө болот, ал эми биологиялык Ө-дө клетка ж-а ткандар кайра калыбына келбейт.