МАРЖАН

Добавил | 16.09.2017

«Тал чыбыктай боюңду,
Таза баккын ыргалып,
Тамагыңдын тагына,
Маржан таккын ыргалып» (Барпы).

Бул — зергерчиликте бир чети асемдик буюм катары колдонулуп, жипке тизилип, мончоктой эле моюнга тагылган шурунун бир түрү. Шурудан жасалган кооздук. Ал желбирөөч (моюнга тагылуучу көркөм тумарча), жаак мончок, чач учтук өңдүүлөргө өткөрүлөт да, элечектин тартмасына, чыны каптын, кайчы каптын, күзгү каптын бетине, шөкүлөнүн, тыш кийимдин жана ушул сыяктуулардын өңүрүнө бастырылат. Кыз-келиндердин кооз буюмдарындай эле алар токуна турган ат жабдыктарына да маржан шурулары бастырылган.