СӨӨК ЖЕРДИГИН ДАЯРДОО

Добавил | 19.09.2017

СӨӨК ЖЕРДИГИН ДАЯРДОО — Бул — сөөктөн көркөм буюм жаратуу аракетинин башталышы. Сөөктөн бардык буюмдарды жасоого болот. Бирок, мында кол эмгегин арбын колдонуубуз зарыл. Андан жаралган буюмдардын баасы артылат. Бүгүн сөөк чеберлери элдик нускалуу буюмдарды жаратууда өзүнчө кооз үлгү жана бир бүтүмдүү композиция ойлоп табууда түтүкчө сөөктүн чегинен чыга алышпай жатышат. Ал үчүн сөөктөн ар тараптуу жана тоголок, тегерек буюмдарды жаратууга болот. Андыктан деңиз жаныбарларынын сөөктөрүн пайдалануубуз тийиш.

Түбөлүктүү буюм-белек жана азем нускаларды жаратууда асыл жердик менен чеберлердин камсыз болушу сөзсүз чыгармачылыкка алып келет. Жыгачтын кандай текстурасы болсо, сөөктүн да дал ошондой ички касиеттери бар. Аны узак убакыт колдонгондо мунун толкун уюл сымалданган кереметтери чыга келет.