СЫНПОСТОО

Добавил | 22.09.2017

СЫНПОСТОО — шири, көн буюмдарына көркөмдүк түшүрүү. Ал — териге оюм- чийим берүү салты. Бул — ээрге, тердикке, көөкөргө, көнөккө, көнөчөккө, сабаага, чыны капка жагданга, мөкүгө, кепичке, көк жекеге, маасыга жана башка салттуу буюмдарга, кийимдерге элдик оюм чийимдерди жаратуу. Чеберлер катуу чийден оюм-чийим түшө турган форма (калып) даярдап, чылгый терини анын үстүнө коюп, аны оор нерсе менен бастырып, «ыштыкка» бир-эки күн койгондо чылгый тери кургаган. Алиги чий өткөрүлгөн форманы алганда көркөм оюм өзү түшүп калган. Мына ошол «наар» же «чийме сынпос» деп аталган.

Азыр атайын оюм-чийим түшө турган темир форманы булгаары үстүнө коюп, пресске бастырат. Мында пресстеги ысыктык булгаарыны жибитет да, «чийме сынпос» «наар» түшүп калат.