ТАШ ЧЕККИЧ АСПАП-КУРАЛДАР

Добавил | 22.09.2017

ТАШ ЧЕККИЧ АСПАП-КУРАЛДАР — Бүгүн таш кесүүчү аспап-куралдарга Таш кескич кирет. Анын башына алмаз бекитилет да, ал «таш кесүүчү дүкөн» деп аталат. Балка негизги аспаптардан болот да, берки балкалардан кичине салмактуураак. Сабы кыскараак келет. Азыр цех техника аркылуу иштейт. Таш кескич, тешкич, жылмалоочу, жалтыратуучу дүкөндөр бар. Илгери болот темирди түрдүүчө сугарып, (майга, кийизге) аны таш чегүүгө ылайыкташтырып алышчу. Аспап-куралдар жөнөкөй болушу шарт. Айыл жерлеринде таш чегүүчүлөр үчүн дүкөндүн анча зарылчылыгы жок. Анда балка, кескич, чукулдук эле керектелет. Кескич тишти жарууга-тилүүгө мааниси бар. Чукулдукту жаргылчактын, тегирмендин бетинин жылмасын чегип турууга колдонобуз.