АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЙМЫЛДАР

Добавил | 20.09.2019

АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЙМЫЛДАР. Жаңы коомдук кыймылдар, азыркы доордун глобалдык, курч маселелерин, экология, согуш жана тынчтык, жашоо сапатын чечүүдө традициялык жол менен эмес, жаңы жол табуу. ХХ к. 70-ж. Франция, ФРГда пайда болгон. Кийинчерээк Батыш Европа өлкөлөрүндө, АКШда, Канадада, Японияда, Австралияда, Жаңы Зеландияда, Чыгыш Европа өлкөлөрүндө пайда болгон. Бул кыймылдардын пайда болушунун негизги себеби –
цивилизациянын кризиси. А. к. социалдык составы, чечүүчү маселелери боюнча ар түрдүү. Бардык социалдык топтор негизги күч катары катышат. Башкы роль ортоңку социалдык топторго таандык: а) Уюшулган, өнүккөн кыймыл – экологиялык багыттагылар, көп өлкөлөрдөн партиялары Европарламентте бир фракцияны түзүштү; б) Тынчтыкты коргоого, тынчтыкка умтулган массалык кыймылдар; в) Граждандык укукту коргоо кыймылы; г) Граждандык демилге
кыймылы: конкреттүү долбоорду ишке ашыруу. Батышта А. к-дын теоретиктери: И. Ильич, А. Горц, Т. Эберман, Р. Трамперт, Э. Дамман, И. Штрассер, К. Амери, К. Траубе, И. Хубер, И. Хирш, К. Оффе, П. Кеми. Т. Эберт; КМШда В. Ц. Худаверден, А . Н. Вдовиченко, В. Д. Грандов, В. Г. Васин, Б. С. Орлов, Я. Г. Фогелер ж. б.

 

«Саясат таануу» энциклопедиялык окуу куралы.
Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору
Кыргыз республикасынын билим берүү министрлиги
Жусуп баласагын атындагы кыргыз улуттук университети