XIX К. 60-ЖЖ. ТҮШТҮК КЫРГЫЗДАРДЫН КООМДУК-САЯСИЙ АБАЛЫ

Добавил | 31.07.2017
Кокон хандыгындагы саясий абалдын начарлашы. Алымбек датканын саясий ишмердиги. Кокон хандыгына каршы жортуулга даярдык көрүү. Жортуулдун башталышы. Чаткалдык кыргыздарды каратуу. Чымкент, Ташкент салгылаштары. Кокон хандыгынын Орусияга вассалдык көз карандылыгы.

Рефератты көчүрүү