ДУНГАН, КАЛМАК ЖАНА УЙГУР ЭЛДЕРИНИН ЖЕТИ-СУУГА ЖУРТ КОТОРУУЛАРЫ. БИЙ ЯНХУ

Добавил | 31.07.2017
Сарт-калмактардын Ысык-Көлгө көчүшү.
Дунгандардын жаңы журтка көчүшү.
Келгиндердин орун алышы, административдик жайгашуусу.

Рефератты көчүрүү