КОКОНДУК ТӨРӨЛӨРГӨ КАРШЫ 40—50-ЖЖ. КЫРГЫЗДАРДЫН КЫЙМЫЛЫ. КОКОН ХАНДЫГЫНДА ФЕОДАЛДЫК ИЧ АРА ЖАҢЖАЛДАРДЫН КУРЧУШУ

Добавил | 31.07.2017
Мусулманкулдун аталык аталышы. Шералы хандын бийликке келиши.
Нүзүп миңбашы. Ажыбек датка.
Хан сарайыидагы так талашкан чыр-чатактын 40-жж. күч алышы.
Хандыктагы ич ара жаңжалдардын себептери жана өбөлгөлөрү.
Кокон хандыгында феодалдык ич ара жаңжалдардын курчушу
Кыргыз-казак кыймылы. Нарындык кыргыздардын кыймылы.
Алай, Ош аймагындагы элдик кыймылдар.
Ысык-Көлдөгү Кокон чептерин талкалоо аракеттери.

 

Рефератты көчүрүү