КЫРГЫЗСТАНДЫН ОРУСИЯГА КАРАТЫЛГАНДАН КИЙИНКИ СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ

Добавил | 01.08.2017
Чарбалык өнүгүүсү. Айыл-чарбасы.
Мал чарбачылыгынын өнүгүшү.
Дыйканчылык. Отурукташуу.
Кыргыз кыштактары. Өнөр жайы.
Кол өнөрчүлүгү. Социалдык мамилелер.

 

Рефератты көчүрүү