КЫРГЫЗДАР VI КЫЛЫМДАН IX КЫЛЫМГА ЧЕЙИН 

Добавил | 01.08.2017
618-жылдан 907-жылга чейин башкарган Тан сулалесинин (Тан-шу) тарыхынан мындан бир кыйла мурунку кытай тарыхый чыгармаларына караганда кыргыздар жөнүндө бир топ толук маалыматтарды табабыз. Кыргыздар кайда жашагандыгы жана алардын өлкөсүн башка өлкөлөр менен кандай жолдор байланыштырып тургандыгы биринчи жолу географиялык жактан так көрсөтүлгөн; кыргыз элинин түспөлү жана тили жөнүндө алгачкы маалыматтар айтылган. Мындан тышкары бул маалыматтар ошол эле мезгилде башталган араб географтарынын маалыматтары менен толукталышы мүмкүн; эң акырында ошол убакта Моңголияда үстөмдүк кылып турган түрктөрдүн көбүнчө Орхон дарыясында калтырып кеткен «орхон» жазуулары деп аталган тарыхый жазууларында кыргыздар жөнүндө бир канча жолу эске салынгандыгы бөтөнчө маанилүү.

Рефератты көчүрүү