Tag Archives: АБДЫРАХМАНОВ

АБДЫРАХМАНОВ Ыбырайым

АБДЫРАХМАНОВ Ыбырайым, ылакап аты Ак Молдо (1888, Ысыккөл облусу, Жетиөгүз р-ну, Чырак айылы– 1967, Атбашы р-ну, Казыбек айылы) – манасчы, этнограф, педагог; кыргыз фольклорун жыйноочу ж-аизилдөөчү. 1905-ж. Караколдо татар мектебин бүтүрүп, мугалим болуп иштеген. 1916-ж. Атбашыга келипмугалимчиликти уланткан. 1939-ж. Бишкектеги пед. ин-тун 2 жылдык мугалимдер курсунун кыргыз тили ж-аадабияты факультетин бүткөн. 1922–26-ж. Сагымбайдын «Манасын» кагаз бетине тү-шүргөн. А.… Кененирээк »