Tag Archives: АБСТРАКЦИЯ

РЕАЛДУУ АБСТРАКЦИЯ

РЕАЛДУУ АБСТРАКЦИЯ — адамдын тиричилигинен келип чыккан белгилүү түрдөгү тажрыйбаны жалпылаштырган схеманын натыйжасы. Мис., ар түрлүү ченемдин системалары, акча, тилдин түзүлүштөрү, укук нормасы. Реалдуу абстракциялар тиричиликтин улам татаалдаштырылган түрлөрүнөн, тарыхый процессте адам тарабынан иштелип чыккан. Алар ар кандай социалдык топтордун ортосунда, этникалык, экономикалык, маданий байланыштардын кеңейишинен пайда болот. Р. а-да адам м-н болгон байланыш, анын жөндөмү, күчү, сапаттары… Кененирээк »