Tag Archives: АГРЕГАЦИЯСЫ

КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН АГРЕГАЦИЯСЫ

КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН АГРЕГАЦИЯСЫ – өкмөттүк структураларга берилген көптөгөн жеке талаптарды бир  өңчөйлөштүрүүчү процесс. Талаптардын көп түрдүүлүгү белгилүү ырааттуулукка ээ болуп, иерархиялык мамилелер  бекемделет. К. а-нын жардамы менен кээ бир саясий талаптар күчүнө чыгып, компромисттик формага ээ болуп же  жарабай калышы мүмкүн. Иш жүзүнө ашырууга деталдуу сунуштары менен берилген айкын талаптар ийгилик менен тез  мөөнөттө келиши мүмкүн. Түрдүү өлкөлөрдө маданий… Кененирээк »