Tag Archives: АЖЫРАШ АЯК

АЖЫРАШ АЯК

АЖЫРАШ АЯК — көптөн бери жашаган жеринен башка жакка кетер алдында туугандарын, коңшуларын, жолдош-жоролорун чакырып, меймандап коштошуу салты. Сагымбай Орозбаковдун вариантында Манас баштаган кыргыздар Алтайдан Ала-Тоого көчөрдө А. а. берилгендиги айтылат: Сойдурган экен шол күнү Сегиз жүз кой, сексен бээ, Жай олтуруп тамак жеп… Ажыраш аяк деген сөз Атпай журттун мойнуна Куржун сындуу илинди (Сагымбай Орозбаков). Ошондой эле… Кененирээк »