Tag Archives: активдүүлүк

САЯСИЙ АКТИВДҮҮЛҮК

САЯСИЙ АКТИВДҮҮЛҮК (лат. activus – ишмердүүлүк) – коомдук активдүүлүктүн формаларынын бири, өзүнө  саясаттын субъектисинин абалын өзгөртүүгө багытталган саясий жүрүм-турумду камтыйт. С. а. аң-сезимдүү жана  стихиялуу болуп бөлүнөт. С. а. саясатка катышкан индивидге, массаларга таандык. С. а. саясий баалуулуктардан жана көрсөтмөлөрдөн, коомдук жана индивиддик аң-сезимден ишмердүүлүктүн субъектисинин саясий маданиятынан,  субкультурасынан саясий аракеттердин маңызын, мүнөзүн, багытын аныктаган жүрүм-турумдан көз каранды.… Кененирээк »