Tag Archives: АК ҮЙЛҮҮ

АК ҮЙЛҮҮ

АК ҮЙЛҮҮ — бийлик ээлери тарабынан көз каранды элдин көрүнүктүү, кадырлуу, өкүлдөрүн (баласын же өзүн) барымтага алуу. Үстөмдүк кылуучу бийлик ээси буйругун эки кылбай аткарып туруш үчүн А. ү. ыкмасын колдонушкан. Эпостун негизги варианттарындагы согуштук окуяларда эскерилет. Алтайдан Ала-Тоого көчүп келишкен кыргыздарды коркутуу максатында Алооке кан: Өкмөттөн айрылып, Өкүнбөс боло турсун деп, Улуктуктан айрылып Урушпас боло турсун деп,… Кененирээк »