Tag Archives: АППАРАТ

МАМЛЕКЕТТИК АППАРАТ

МАМЛЕКЕТТИК АППАРАТ – мамлекеттин функцияларын жана мамлекеттик бийликти жүзөгө ашыра турган  мамлекеттик органдардын системасы. Аппараттын ишмердүүлүгүнүн мазмуну, анын уюштурулушунун жана кызмат  өтүү принциптери, адистеринин составы жана иштөө ыкмалары мамлекеттик жана коомдук түзүлүштүн табиятына, тигил  же бул, саясий тартипке ылайык алдын-ала аныкталат. М. а. системасына мамлекеттик бийликтин органдары сыяктуу  эле мамлекеттик башкаруу органдары да кирет. Ага: 1) парламент (федералдык… Кененирээк »