Tag Archives: АРТИКУЛЯЦИЯСЫ

КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН АРТИКУЛЯЦИЯСЫ

КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН АРТИКУЛЯЦИЯСЫ – индивиддер жана топтор өз кызыкчылыктарына ылайыкташтырып талаптарды түзүп, бул талаптарын саясий күрөштүн борборуна же саясий чечимдерди кабыл алуучу  чөйрөгө алып чыгаруу процесси. К. а. кызыкчылык топторунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Г. Алмонд жана Р.  Пауэлл К. а-нын мүмкүн болгон стилин мүнөздөгөн бир катар белгилерди санап өтүшкөн: 1) Талаптар ачык-айкын (мис.,  талаптын профсоюздун жетекчилиги тарабынан так түзүлүшү) же… Кененирээк »