Tag Archives: «АР-НАМЫС» САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ

КӨП ПАРТИЯЛУУЛУК

КӨП ПАРТИЯЛУУЛУК – коомдо бир нече саясий партиялардын болушу жана аракет кылышы; коомдун саясий  системасынын белгилеринин бири. К. п-тун объективдүү негизин төмөнкүлөр түзөт: а) коомдогу социалдык  бөлүнүүчүлүк, таптардын, улуттардын, диндик бирикмелердин ж. б. өзгөчө кызыкчылыктары бар социалдык  жалпылыктардын болушу; б) ар бир социалдык топ, катмар, бирикмелер үчүн жалпы социалдык-саясий  кызыкчылыктардын болушу, в) үстөмдүк кылуучу таптагы ж. б. социалдык… Кененирээк »

КЛАН. САЯСИЙ КЛАН

КЛАН, с а я с и й к л а н – мамлекеттик бийлик үчүн же буга чейин ээ болгон колундагы бийлигин сактап калуу үчүн  күрөш жүргүзгөн, патриархалдык үй-бүлөлүк (каны бир туугандык, уруулук) же жердешчил, региондук жана азыркы  саясий уюмдардын мүнөздөрүн айкалыштырган, башкаруучу элитада туруктуу, формалдуу эмес бирикме. К-дын  составында анын лидеринин (кландын башчысы) айланасында тууганчылык же башка… Кененирээк »

«АР-НАМЫС» САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ

«АР-НАМЫС» САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ 1999-ж. 9-июлда түзүлүп, каттоодон 1999-ж. 19-августта өткөн Оппозициялык багыттагы партия. Эки жолу съезд өткөрүшкөн: 1–5-январь 2000-ж., 2–2-апрель 2000-ж. Партиянын 2-съездинде баштапкы уюмдарга иштөөнүн жашыруун шарттарына өтүүгө чечим кабыл алынган. 2001-ж. 3-ноябрда Кыргызстан элдик Конгресси түзүлгөн. Ага «Ар-Намыс» (Алиев Э. А.), «Эркиндик» (Тургуналиев Т. Т.), «Ата-Мекен» (Текебаев Ө. Ч.) жана Эл (Бей-бечаралар) (Эшимканов М.) партиялары киришкен.… Кененирээк »