Tag Archives: баалуулук

САЯСИЙ БААЛУУЛУКТАР

САЯСИЙ БААЛУУЛУКТАР – социалдык субъект тарабынан алардын социалдык тажрыйбаларынан улам ырасталган  саясий турмуштун тигил же бул кубулуштарынын, процесстеринин жана нормаларынын маанилүүгүнүн таанылышы. С.  б. саясий менталитет менен бир теориялык катарда турат да, анын составдык жана динамикалык бөлүгү катары  изилденет. Бул түшүнүктөр өзгөчө С. б-ды агрегациялоо, б. а. баалуулук ориентацияларынын системага келтирилиши  жөнүндө сөз болсо, бул түшүнүктөр жакындашат. Ошону… Кененирээк »