Tag Archives: БЕНТАМ Иеремия

БЕНТАМ Иеремия

БЕНТАМ Иеремия (1748–1832) – англ. окумуштуу. Утилитаризм философиясына негиз салуучу. Утилитаризм – 1)  Адамдардын жүрүм-турумунун негизинде жеке пайда табуу жатат деп эсептеген идеалисттик – этикалык окуу; 2) Бардык  нерседен материалдык пайда чыгарып алууга гана умтулуучулук. Б-дын саясий ойлору либерализмдин андан ары  өнүгүшүнө таасир тийгизген үч негизден турат: 1. Табигый укуктун стандартын жокко чыгаруу менен, ал өзүнүн  теориясын –… Кененирээк »