Tag Archives: биринчилик

БИРИНЧИЛИК ЖАНА ЭКИНЧИЛИК САПАТТАР

БИРИНЧИЛИК ЖАНА ЭКИНЧИЛИК САПАТТАР (Первичные и вторичные качества) — объективдүүлүк белгиси б-ча нерселердин сапаттарын (касиеттерин) айырмалоо үчүн колдонулган терминдер. Аталган терминдер илимге Локк тарабынан киргизилгендигине карабастан, алар ага чейин эле Демокриттин, Г алилейдин, Декарттын, Г оббстун эмгектеринде нерсенин сапаттары ушундай жол м-н айырмаланган. Локк биринчилик же объективдүү сапаттардын катарына кыймылды, өткөрбөстүктү, тыгыздыкты, майда бөлүкчөлөрдүн өз ара жармашуусун, фигураны,… Кененирээк »