Tag Archives: БОДЕН

БОДЕН Жан

БОДЕН Жан (1529 (30–1596) – француз ойчулу, социолог, юрист. Негизги эмгеги «Мамлекет жөнүндө алты китеп». Бул  китепте: «суверенитет» деген түшүнүккө аныктама берилет. Б-дин ою боюнча суверенитет – негизги мыйзамдарды  чыгаруучу жана аларды ишке ашыруучу, көз карандысыз, абсолюттук бийлик. Мындай бийлиги жок мамлекет жашай  албайт, суверенитет жогорку мыйзам чыгаруучу орган болгондуктан, мамлекеттин тибин (монархия, аристократия,  демократия) аныктайт. Б-дин ою… Кененирээк »