Tag Archives: БОНАПАРТИЗМ

БОНАПАРТИЗМ

БОНАПАРТИЗМ – 1) тарыхый жактан таптардын ортосунда «жылмалоочу», саясий-согуштук диктатуранын формасы;  2) ХIХ к. аягында жашоосун токтоткон Бонапарттардын династиясына багытталган саясий агым. Анын негизги  белгилери: 1)мамлекеттин үстүнөн көзөмөл; 2) армияга таянат; 3) социалдык-таптык маселелерди тез жана жылма чечүү  жөнүндө демагогдук аракет, билдирүү. Б. термини ХVIII–ХIХ к. башында саясий структураларды түшүндүрүү үчүн  колдонулат. О. Бисмарк жана П. Столыпиндин ишмердиктерине… Кененирээк »